Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English
22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online
Mei it Jierferslach 2016, de kollum fan de foarsitter, wurkbesites fan de FNP Steatefraksje, nijs fan de Kaderkommisje en de ôfdielingen, en wiidweidich ferslach fan de EFA-konferinsje begjin april yn Katowice.

07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP
Ultsje Hosper hâldt op 19 maaie op as foarsitter en is net werkiesber. It HB draacht Cees van Mourik foar as opfolger. De leden kinne tsjinkandidaten stelle, sjoch de Frijbûtser fan april 2017.

06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer
'Stim strategysk, stim op in lokale kandidaat', stelt Ultsje Hosper yn syn kollum fan de partijfoarsitter. De heechste Fryske kandidaten fan 12 partijen komme yn dizze edysje oan bod.

06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online
'Gjin dongpardon by natuerynklusive lânbou'. Dat is de kop boppe de kollum fan partijfoarsitter Ultsje Hosper yn it febrewarisnûmer.

15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman
Foar it leverjen fan in positive bydrage oan natuer en miljeu

15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens
In foarbyld foar oaren yn it brûken fan de fyts

12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online
Nijjiersgearsit 7 jannewaris 2017 Old Dutch yn De Westereen

31-10-2016 - Frijbûtser no online
Mei ferslach fan de diskusje op 8 oktober 2016

17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online
Diskusjegearkomste foar leden op 8 oktober 2016

09-06-2016 - Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân
Frijbûtser fan juny no online

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2017 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)