Our blogs and podcasts

NEWS


FNP Fryslan EFA1
08-03-2019

European parties support FNP appeal against shooting meadow birds

The motion by the FNP, to prevent the shooting and consumption of protected meadow birds in France, was supported by a large majority at the EFA conference. That was the outcome today at the annual conference of the European parliament party EFA in B ...

FNP Fryslan Landshut
13-04-2018

Support for FNP motions for biodiversity and sustainable energy in EU

Landshut (Bavaria) - The motion by the FNP for more biodiversity and a fair income for farmers within the new European agricultural policy has been adopted unanimously. This took place during the annual conference of the European parliament party EFA ...

FNP Fryslan Minority safepack initia
03-04-2018

Minority SafePack Initiative

Sign the petition now and help provide a better future for the language communities of Europe. ...

FNP Fryslan Skea ierdbev
20-02-2018

As earth trembles again, Fryslân and Groningen protest against gas extraction

Thousands are seeking compensation over damages to houses · Sinking of land is a cause of concern · Nationalia speaks to Frisian National Party representative on current issues and future challenges ...

FNP Fryslan Referendum calatoni&e
14-09-2017

FNP addresses the Dutch government regarding the course of the Catalonian referendum

The Spanish state must stop violating human rights and frustrating the democratic process with a referendum in Catalonia. The Provincial Council of the FNP has written a letter about this to mr. Koenders, Minister of Foreign Affairs. ...

FNP Fryslan Sec
31-08-2017

Substainable Energy conference (SEC-2017) for a Europe of the Regions. 27 and 28 October, Leeuwarden, Fryslân.

With support of the OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) the European Free Alliance (EFA) is organizing the Sustainable Energy Conference (SEC). The conference is open for registration (at conferences(at)e-f-a(dot)org). ...

FNP Fryslan Logo EFA
21-03-2017

FNP-top to attend conference in Katowice

From the 30th of March till de 2nd of April 6 members of the FNP will attend the EFA-congress in Katowice (Poland). ...


Become an FNP Fryslân member

IN THE PICTUREStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


01-03-2019

Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk


Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hier ...

12-31-2018

Gasprotest yn myn âlde studintestêd


13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wac ...

12-20-2018

Hâld de tsjerketoer yn't midden


Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it ...


2019 FNP Fryslân - Disclaimer