Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Jacobskruisk
16-07-2019

Vragen over bestrijding schadelijk Jacobskruiskruid

De Statenfractie van de FNP stelt schriftelijke vragen over de bestrijding van het Sint Jacobskruiskruid en Distels. Aanleiding zijn signalen dat de verspreiding van de schadelijke planten vanuit provinciale bermen weer sterk toeneemt. Het Jacobskrui ...

FNP Fryslan Ise
08-07-2019

Vragen in Staten over mogelijke komst zonneparken IJsselmeer

De FNP stelt mondelinge vragen over de mogelijke komst van zonneparken op het IJsselmeer in Provinciale Staten op 10 juni. Aanleiding is de petitie uit de regio die aan de Staten wordt aangeboden. De FNP wil het landschap van de Friese IJsselmeerkust ...

FNP Fryslan Zwarte
03-07-2019

FNP vragen over puntentelling en financiën Waddenfonds

De Statenfractie fan de FNP stelt schriftelijke vragen aan gedeputeerde Poepjes over subsidies van het fonds. De procedure met de puntentelling is voor aanvragers helemaal niet transparant. Ook blijft er nog steeds veel geld ongebruikt op de plank li ...

FNP Fryslan Johannes kr
27-06-2019

Johannes Kramer voor derde keer FNP gedeputeerde

In een speciale vergadering van de Friese Staten is het nieuwe college 2019-2023 van CDA, VVD, FNP en PvdA beëdigd. Voor de FNP heeft Johannes Kramer net als in 2011 en 2015 nu voor de derde keer de formule ‘Sa wierlik helpe my God almacht ...

FNP Fryslan Elektryske
26-06-2019

De energietransitie berust op draagvlak en een realistisch tempo

Er komt een Friese Taskforce Energietransitie. Die moet de Regionale Energie Strategie (RES) handen en voeten geven als uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs en het landelijke Klimaatakkoord. ...

FNP Fryslan Ferfier yn fry
25-06-2019

Bestaande infrastructuele knelpunten worden aangepakt

Fryslân is een prachtige provincie om te zijn en te leven, voor inwoners en toerist. Voor elk is het daarbij van belang dat men veilig en vlot kan reizen. Daarom worden bestaande knelpunten aangepakt. ...

FNP Fryslan Taal en under
24-06-2019

Wij investeren 20-25 % meer in taal en onderwijs

Taal en cultuur leveren een grote bijdrage aan de identiteit en daarmee aan het welzijn van mensen. Er wordt deze periode extra geïnvesteerd; in taal en onderwijs, maar ook in kenmerkend Fries erfgoed en cultuur. ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


19-03-2019

[Blog] Corlienke de Jong: "Grote behoefte aan vakmensen"


Overheden, onderwijs en bedrijfsleven geven tientallen miljoenen uit voor meer vakmensen. Toch is er landelijk nog een t ...

19-03-2019

[FNPodcast] #5 - Vakmensen


De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijde ...

14-03-2019

[FNPodcast] #4 - Klimaatakkoord


De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema’s in Fryslân. Een prettig gesprek tijde ...


2019 FNP Fryslân - Disclaimer